Trylleforeninger i 2050

trylleforeninger i 2050

Trylleforeninger i 2050

Kommer vi til å ha trylleklubber eller trylleforeninger i 2050?

trylleforeninger i 2050 - magic castle

Historisk

Hvis vi går 50 år tilbake, og sammenligner datidens trylleklubb med dagens, så ser vi mange likheter. Det er stort sett det samme som skjer på møtene, og det for mange klubber også de samme lovene og retningslinjene som det styres etter. Men sannelig, er det også mange ulikheter, enten man vil innrømme det eller ikke.

Tiden forandrer nesten alt, så man vet aldri hva fremtiden bringer. Når det gjelder trylleklubber eller trylleforeninger og hvordan disse vil fortsette å utvikle seg, avhenger dette av mange faktorer. Dagens trylleforeninger er klubber eller forsamlinger på lokalt nivå som samler tryllekunstnere. Disse foreningene er lagd av og for tryllekunstnere, og noen av dem spesialiserer seg også på type magi eller interesse om du vil. Noen er f.eks kun for juniorer, mens andre kanskje kun er for de som bedriver en spesiell type magi.

Hvordan er det idag?

I dagens travle samfunn prioriteres det helt annerledes enn tidligere. Det å være sosial utover det å være på sosiale medier, blir en større og større utfordring. Ikke bare for tryllemiljøet, men for alle aktiviteter som krever fysisk oppmøte. Utviklingen viser jo også at man like gjerne kan lære om kunsten magi i flere medier enn tidligere. Mange vil mene at du lærer vel så bra via online ressurser, som fysiske møter. Personlig er jeg selvsagt ikke enig, men at denne utviklingen ikke kommer til å stoppe og at fremtiden dreier dithen, er det vanskelig å gjøre særlig mye med.

Enn om vi kunne sitte bak en PC og bare søke oss frem til den beste av alle trylleforeningenri 2050 og ta del av alle møter og aktiviteter som denne arrangerer, direkte fra sofakroken? Mange spår at den tradisjonelle trylleforeningen i 2050 har dødd ut. At det er en døende rase. Men er det nødvendigvis slik? Hva om man ved hjelp av nye medier, faktisk kan gi det en helt ny blomstring og interesse?

Med nye medier, får man også en helt ny og annerledes åpenhet til magi og foreninger, og kanskje kan dette også være med på å videreutvikle og fostre nye og flere tryllekunstnere til miljøet. Artister som historisk sett aldri ville satt sin fot inn i en tradisjonell traust trylleforening. Kanskje vil man også enklere kunne danne trylleforeninger som spesialiserer seg ytterligere innen retninger som er interessant, fremfor å være en del av en altomfattende trylleforening, som de aller fleste er idag.

Fremtiden

Så hvorfor er ikke trylleforeninger idag mer virale? Dette er det mange grunner til, og et tema i seg selv som vi ikke skal dekke her. Men at det historisk sett er en mer traust og satt gruppe av artister, er vel en av flere grunner. Men, trylleforeninger i 2050 vil fortsatt eksistere, men i hvilken form og format, er fortsatt veldig usikkert. Men at dagens tradisjonelle forening vil måtte fornye seg drastisk for å ivareta både interessen og utviklingen, er nok avgjørende for de aller fleste større foreninger.