Lære trylling via bøker eller DVD?

bøker eller dvd

Lære trylling via bøker eller DVD?

Hva er best, – lære trylling via bøker eller DVD? Som tryllekunstner kan man lære seg faget via mange ulike ressurser, og hver for seg har de sine fordeler og ulemper.

 

bøker eller dvd

 

Hva er best?

Bøker er en fantastisk ressurs, som dessverre få tryllekunstnere idag har innsett. Mange velger idag likevel å heller lære fra DVDer av mange ulike grunner. Ofte er DVDer mer visuelt å se på, og for mange enklere å lære via. Uansett, bøker inneholder mye mer informasjon, og idag leveres også en del nyere bøker med DVDer bundlet. Det er en stor debatt i tryllemiljøet, og har faktisk pågått siden tidlig på 1980-tallet da de første opplæringvideoer kom med trylling. Hva avgjør hva som er best, bøker eller dvd? Skal du lære fra bøker eller DVD? Hver side av saken, har veldig overbevisende argumentasjon.

Bøker

En opplæringsbok i trylling vil kreve at du selv utvikler din personlige stil og presentasjon. En bok vil ikke uten videre gi deg dette, da det visuelle ikke fremkommer av tekst i en bok. Bøker lærer deg metodene, men gjør deg på ingen måte til en klone av forfatteren av boken. Her kan du enkelt selv utvikle din egen stil, men som igjen setter krav til en del erfaring. En bok er også som regel stappfull av gode tricks, tips og rutiner som du kan utvide ditt materiale med. En bok koster gjerne det samme som en DVD, men på den andre siden, betaler du for mange flere tricks enn ved en normal DVD.

DVDer

En DVD lærer deg komplette rutiner i detaljer, og utføres ofte av den som også har lagd trickset. Du starter med å se en demonstrasjon av trickset, som inkluderer timing, villedning (misdirection) og publikumskontroll. Dette er områder som på mange måter en bok ikke kan demonstrere, utover å prøve å forklare. En DVD kan du stoppe, enkelt navigere, og benytte andre visuelle hjelpemidler som gjør det enklere å lære materialet.

Bøker vs DVDer

Begge sider benytter overbevisende argumenter og faktorer. Om du velger å investere i en bok eller DVD avhenger som regel på din pesonlige foretrukne måte å lære på. Og ikke minst om du faller inn under den klingende kategorien, «You lazy shit of a magician». Uten at du skal ta deg nær av det.

Ser man reint økonomisk på dette, er det ingen tvil om at bøker gir deg mye bedre valuta for pengene. Den største ulempen med bøker er at forståelsen vil være personlig, og avhenge av faktorer man ikke hadde sett for seg når boken ble skrevet. Ofte fordi enkelte ting kan være vanskelig å visualisere skriftlig. Og i tillegg, forklaringen på trickset kan fremstå som dårligere og svakere i skriftlig format enn i et visuelt format.

I bøker vil du dessuten ofte finne referanser til andre bøker, for å lære mer om enkelte tricks, metoder eller teknikker. Det viser seg at å innhente rettigheter til å inkludere materiell fra andre har blitt enklere i den digitale verden, enn i den gode gamle trykkverden. Dette kan bety at du med å kjøpe en bok, fort kan ende opp i å kjøpe flere, men dette er normalt sett ikke et problem.

På en annen side så vil DVDer gi deg en synlig bekreftelse på hvilken innvirkning noen bevegelser vil kunne og er ment å gi. Særlig sett i lys av når trickset blir fremført overfor en gruppering av personer. DVD har en tendens til å være dyrere enn bøker, da de ofte starter på 200-250 kroner.

Så, skal man benytte bøker eller DVD?

Hvis du velger å studere bøker og bruke dette som opplæringsmateriell vil du med stor sannsynlighet fremføre effekter som få andre utfører. Dagens miljø er ekstremt opptatt av «det siste hotte», og ikke nødvendigvis alt av nedstøvet materiale som er betraktelig bedre og ofte vel bevarte hemmeligheter.

Et annet viktig poeng er at trylling i seg selv egentlig er en forholdsvis kostbar hobby. Du må kjøpe rekvisitter, tricks, gimmicks, og alt som hører med. På mange måter vil en bok eller fem være en rimeligere inngang til trylling, enn å kjøpe seg et uttall av DVD-er.

En annen trend innen trylling, er ofte at tricks som produseres og gis ut på DVD idag, krever noe mer enn tilgang til selve DVD-en. Dette er i og for seg forståelig da markedet har blitt som det har blitt, og tilgangen til ulovlig kopiert materiale er som den er. Dette betyr at slike tricks enten selges med disse rekvisittene (spesiallagd) eller at du må lage dem selv. Nok en potensiell kostnad.

Det er selvsagt umulig å konkludere med noen fasit, men ofte ser man at bøker sjeldnere benytter props i sine tricks. Ihvertfall av kostbar art. Du kan lære deg alle tricks i 2-3 bøker om kortmagi eller closeupmagi, og du har nok underholdning til å sette ut venner, familie, kunder og kolleger i all fremtid.

I mine øyne er bøker bedre enn DVD-er. Men det er alltids unntak.