Et bra tricks

gispende jente

Et bra tricks

Hva er egentlig et bra trylletricks? Hva er det som gjør at et tricks er bedre enn det andre? Og hva er det du må søke etter og balansere for å avgjøre om det er et bra tricks?

Her er selvsagt meningene mange og det er mange elementer som spiller inn. Men det er også åpenbart et par grunnleggende prinsipper og faktorer som avgjør mer enn andre. Dette er på ingen måte ment som et komplett guide i hva som gjør et bra tricks, eller hvordan du velger ut korrekte tricks. Se på det som faktorer som du absolutt bør vurdere før du avgjør om det du har, no å ta vare på.

tryllekunstner-rune-carlsen-overrasket-ansikt-et-bra-tricks

Vanskelighetsgrad

I utgangspunktet trenger ikke vanskelighetsgrad ha så mye å si, hvorvidt et tricks er godt eller dårlig. Men dersom et tricks er ekstremt vanskelig, impliserer dette også at du må ha mye kunnskap og erfaring. Og ikke minst, en del grunnleggende ferdigheter eller særdeles avansert fingerferdighet. Særdeles vanskelige tricks vil kreve mye arbeid, mye mer enn de aller fleste selv innser. Ofte vil man se at noen tar sine tricks ut til publikum alt for tidlig, kun fordi de ikke selv innser vanskelighetsgraden. Et bra tricks, blir dessverre således et dårlig tricks. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom vanskelighetsgrad og grad av kvalitet eller opplevelse av et tricks. Selvsagt er det viss sammenheng, men dette er ikke proposjonalt. Et bra tricks avhenger av hvordan du gjennomfører og kommer deg gjennom vanskelighetsgraden.

Vinkler

Et bra tricks, kan også avhenge av hvilke vinkler du kan se det fra. Noen vil påstå at et bra tricks må kunne ses fra alle vinkler. Dette er selvsagt ikke sant. De aller fleste store illusjoner idag, egner seg særdeles dårlig fra andre vinkler enn der publikum sitter. Tryllekunstnere som driver med closeup derimot, har stort sett en større grad av frihet rundt vinkler. At vinklene er kritisk, gjør ikke et tricks dårlig. Det kommer an på veldig mange andre faktorer. Du kan være særdeles dyktig i å gjøre ditt tricks for 1 person. Fremfør da ikke det samme trickset for 20 personer, hvis du vet at vinkelen er kritisk. Det vil gjøre det kritisk ekstremt dårlig for mange. Hvis du må kommandere ditt publikum til hvor de kan eller bør stå/sitte for å se trickset, har du allerede tapt på mange andre områder. Ofte kan man også si at for nybegynnere, vil tricks som ikke er vinkelavhengig være å foretrekke. Med økte ferdigheter, vil en tryllekunstner håndtere vinkler bedre og bedre.

Gimmicks

Gimmicks, verktøy, hjelpemidler. Det er mange navn for dette. Men, de aller fleste closeup tricks, har ikke behov for slike hjelpemidler. Du kan gjøre et bra tricks fullstendig uavhengig av gimmicks og hjelpemidler. Derimot, skulle et tricks påkreve dette, så er det et par faktorer man bør være klar over;

  • Hvor enkelt kan du kvitte deg med den i etterkant? Det å bli sittende igjen «dirty» som vi ofte kaller det, vil gjøre effekten mindre ren og redusere effekten av trickset.
  • Hvor stor er sansynligheten for at den synes under fremføringen? Dersom sansynligheten er stor, må dette vurderes opp mot metoder som lar deg gjøre effekten med fingerferdighet istedet.
  • Hva er kostnaden ved å bruke gimmick? Mange tricks re-selges på markedet, med bruk av en gimmick istedet for fingerferdighet. Er det verdt kostnaden?
  • Fremstår trickset stekere ved bruk av gimmick fremfor fingerferdighet? Dersom bruk av gimmick går på akkord med effekten av trickset, vil jeg generelt si du gjør et dårlig valg.

Dette var bare noen få eksempler. Misforstå meg rett, – en gimmick skal brukes, når den gjør trickset enklere, og den ivaretar effekten. Men samtidig mener jeg at det skal ikke gå på bekostning av at du ikke gidder å utvikle seg som tryllekunster, bare fordi du er lat og ser snarveier.

Setup og reset

I trylleverden snakker vi ofte om setup og reset. Dette er tiden du benytter for å klargjøre et tricks, og klargjøre det på nytt, etter du har utført det en gang. Mange tricks har forferdelig mye setup, som krever tid og ressurser. Normalt sett, betyr det også at reset-tiden er like lang, men ikke nødvendigvis. Lange setups har selvsagt mange ulemper, bl.a er det liten sansynlighet for at disse tricksene kan gjøres når som helst, hvor som helst. CloseUp-tricks derimot, har en tendens til å være mer impromptu. Dette er tricks som kan gjøres uavhengig av tid og sted, med lite setup og krav til reset. Slike tricks er ofte mer effektive, og ansett som bedre tricks for mange. Dessuten kan enkelte kompliserte setups rett og slett avsløre seg selv. En rekke tryllekunstnere har en tendens til å bekke over, slik at almennheten faktisk skjønner at her er det mer i spill enn det de faktisk ser.

Payoff eller effekt

Dersom du fremfører et komplisert tricks, med en krevende setup og kun får responsen «det var et fascinerende tricks», så har trickset det vi kaller dårlig «payoff» eller effekt om du vil. Det er enkelt og greit ikke verdt innsatsen. Man har misliktes et sted på veien. Som tryllekunstner søker man egentlig etter den berømte «wow-effekten«. Altså, at publikum blir synlig overrasket, underholdt og satt ut.

Ofte er det effekten som definerer om det er et bra tricks eller ikke. Nå er det ikke nødvendigvis likhetstegn mellom at, dersom responsen på et tricks er labert, så er effekten dårlig. Effekten kan forsterkes ved at helt andre områder endres. At en dame flyr, kan være en effekt. Men den trenger ikke alltid å være imponerende, da det avhenger av omstendighetene.